اندیشه ها در مورد آیه امروز...

هنگامیکه ما ضرورت زیستن برای خدا را از دست میدهیم، کار ما به تلف کردن وقتمان ختم می شود! خدا برای ما نقشه ای دارد، همینطور برای دنیای ما و برای کلیسای خودش. بدون هدیه الهی« شمارش روحانی» (برشمردن روزهای عمرمان بدرستی)، ما هرگز آن حکمت و عقل را بدست نخواهیم آورد. پس ما چگونه به چنین هدیه ای دست پیدا خواهیم کرد؟ آن را بطلبید بدون اینکه شک کنید( یعقوب ۱: ۷-۵)! اعتماد کردن به خدا برای یافتن حکمت، تأثیر عظیمی بر ما و نحوه زندگی کردنمان دارد. بجای اینکه دلیری مان را از دست بدهیم، خدا به ما دلی سرشار از حکمت میدهد!

دعای من

ای خدای قدوس و قادر مطلق، ای پادشاه تمام اعصار، تو بتنهایی در حکمت کامل، عدالت،‌و فیض ساکن هستی. لطفاً یاریم ده تا زمانها را در زندگی خودم و نقشی را که تو می خواهی تا من در این مرحله از سفرم ایفا کنم،‌ دریابم. من می خواهم که زندگیم تو را جلال دهد. در نام گرانقدر عیسی دعا میکنم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات