ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เมื่อไหร่ก็ตามที่เราคิดว่าชีวิตเราไม่จำเป็นต้องมีพระเจ้า เราก็จะจบลงด้วยความว่างเปล่า พระเจ้ามีแผนงานสำหรับเรา สำหรับโลกของเรา และสำหรับคริสตจักรของพระองค์ ถ้าไม่มีของประทานจากพระเจ้าด้าน "การนับวันเวลาฝ่ายจิตวิญญาณ" (คือรู้จักนับวันเวลาอันแสนสั้นของเรา) เราก็จะไม่มีวันได้กุมหัวใจแห่งสติปัญญา แล้วเราจะมีของประทานอย่างนั้นได้อย่างไร ก็ให้เราขออย่างไม่ต้องสงสัย (ยากอบ 1: 5-7) ไว้วางใจพระเจ้าสำหรับสติปัญญา มีผลอย่างใหญ่หลวงต่อเราและต่อการใช้ชีวิตของเรา แทนที่จะท้อแท้สิ้นหวัง พระเจ้าจะให้หัวใจแห่งสติปัญญากับเรา

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้บริสุทธิ์และยิ่งใหญ่ กษัตริย์แห่งทุกยุคสมัย พระองค์ผู้เดียวที่มีความครบถ้วนทุกด้านคือ ทั้งสติปัญญา ความยุติธรรมและพระคุณ โปรดช่วยให้ข้าพเจ้ารู้ว่ากำลังอยู่ในช่วงไหนของชีวิตและรู้ถึงบทบาทที่พระองค์อยากให้ข้าพเจ้าทำในจุดนี้ของชีวิต ข้าพเจ้าอยากมีชีวิตที่ถวายเกียรติแด่พระองค์ อธิษฐานในนามอันเล่อค่าของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น