اندیشه ها در مورد آیه امروز...

در حالیکه ایوب هیچگاه دلیل رنج کشیدن خود را نفهمید٬ با این وجود جایگاه خویش را در حضور خدای قادر مطلق دریافت ( ایوب ۴۱-۳۸). هنگامیکه ما جوان هستیم، زمان به کندی میگذردـ مخصوصاً وقتی که ما برای مورد خاصی انتظار می کشیم! اما هنگامیکه پا به سن میگذاریم، سالها سریعتر میگذرند. ما علیرغم تمام یادگیریها و تجربیاتمان، به دو بیداری عظیم دست می یابیم: دانش ما در مقام مقایسه با آنچیزی که باید دانست، خیلی ناچیز است و جایگاه ما در گذر زمان بسیار کوتاه است. هر دوی این بیداریها، ما را آماده می سازند تا زندگی و آینده خویشتن را به خدایی بسپاریم که مشتاق آوردن ما به حضور خودش است.

دعای من

خدای قادر مطلق و قدوس، ابّا ای پدرم، من بسیار از تو تشکر می کنم برای صبر فوق العاده ات و اینکه تو تلاش میکنی تا با انسانهایی چون من که تواناییهای محدودی برای درک جلال و عظمت تو داریم، ارتباط برقرار کرده و ما را محبت کنی. خواهش من این است که مرا در این هفته حکمت بیاموزی، حکمتی که برای تصمیم گیریها و انتخاب راه تو بجای راه خودم، به آن نیازمندم. در نام خداوند عیسای مسیح می طلبم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات