ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

แม้โยบไม่เคยรู้ว่าทำไมเขาถึงต้องเจอกับความทุกข์ยากลำบาก แต่เขาก็ได้เรียนรู้หน้าที่ของเขาในจักรวาลนี้ต่อหน้าพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ (โยบ 38-41) เมื่อเรายังเป็นหนุ่มเป็นสาว เวลาผ่านไปช้ามาก — โดยเฉพาะตอนที่เรากำลังรออะไรๆที่พิเศษ แต่เมื่อเรามีอายุมากขึ้น เวลาก็ผ่านไปเร็วขึ้นๆ ไม่ว่าเราจะเรียนรู้หรือมีประสบการณ์มากขนาดไหนก็ตาม เราก็ยังสรุปได้สองอย่างคือ 1.ความรู้ที่เรามี มันแค่หางอึ่ง เมื่อเทียบกับสิ่งที่เรายังไม่รู้ 2.และเวลาที่เรามี ก็แสนสั้น เมื่อเทียบกับเวลาทั้งหมด ข้อสรุปทั้งสองนี้ เตือนสติเราให้มอบชีวิตและอนาคตไว้กับพระเจ้าผู้ที่อยากนำเรากลับบ้านไปหาพระองค์ และมีส่วนร่วมในสง่าราศีชั่วนิจนิรันดร์ของพระองค์ เราอาจจะรู้สึกว่าเราเป็นแค่เงา แต่พระเจ้าก็อ้างตลอดว่าเราเป็นลูกของพระองค์

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้บริสุทธิ์และยิ่งใหญ่ "อับบา" พ่อของข้าพเจ้า ขอบคุณพระองค์มากๆ ที่มีความอดทนต่อข้าพเจ้าอย่างล้นเหลือ ตอนที่พระองค์พยายามสื่อความรักที่พระองค์มีต่อคนอย่างข้าพเจ้า ผู้ที่มีสายตาสั้นไม่กว้างไกลพอที่จะเข้าใจความยิ่งใหญ่และสง่าราศีของพระองค์ โปรดให้สติปัญญากับข้าพเจ้า ในอาทิตย์นี้ ในการตัดสินใจต่างๆ และเลือกทางของพระองค์ไม่ใช่ทางของตัวเอง อธิษฐานในนามของพระเยซูคริสต์ องค์เจ้าชีวิต อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น