ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

แม้โยบไม่เคยรู้ว่าทำไมเขาถึงได้รับความทุกข์ยากลำบาก แต่เขาได้เรียนรู้หน้าที่ของเขาในจักรวาลนี้ต่อหน้าพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ (โยบ 38-41) เมื่อเราเป็นหนุ่มเป็นสาว เวลาผ่านไปช้ามาก — โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าเรากำลังรอบางสิ่งบางอย่างที่พิเศษ! แต่เมื่อเราอายุมากขึ้น เวลาก็ผ่านไปอย่างรวดเร็ว เราสามารถมีข้อสรุปได้สองอย่างเกี่ยวกับการเรียนรู้และประสบการณ์ของเรา คือ ความรู้ของเรามีเพียงน้อยนิดเมื่อเทียบกับสิ่งต่างๆ ที่มีอยู่ที่เราควรจะรู้ และวันเวลาของเราก็สั้นเหลือเกิน การรู้ถึงความจริงสองอย่างนี้เตรียมเราให้มอบชีวิตและอนาคตไว้กับพระเจ้าผู้ที่ทรงปรารถนาจะนำเรากลับไปหาพระองค์

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้บริสุทธิ์แลยิ่งใหญ่ พระบิดา ขอบพระคุณพระองค์อย่างมากสำหรับความอดทนที่พระองค์มีอย่างท่วมท้น ในการที่ทรงพยายามสื่อความรักที่พระองค์มีต่อคนอย่างข้าพระองค์ ผู้ที่มีความสามารถจำกัดในการที่จะเข้าใจความยิ่งใหญ่และสง่าราศีของพระองค์ ขอทรงให้สติปัญญาแก่ข้าพระองค์ ในสัปดาห์นี้ในการตัดสินใจต่างๆ และเลือกทางของพระองค์ไม่ใช่ทางของตัวเอง อธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น