اندیشه ها در مورد آیه امروز...

آیا شما «به کلیسا میروید»؟ امیدوارم که اینطور نباشد! از منظور من برداشت نادرستی نکنید؛ من شما را تشویق به حذف کردن مشارکت و عبادت یکشنبه ها نمیکنم! به ما گفته شده است که از با هم آمدن در جماعتهای مؤمنین غفلت نکنیم (عبرانیان۲۵:۱۱). اما هنگامیکه ما بعنوان گروه ایمانداران جمع میشویم، برای تشویق همدیگر و ملاقات با خدا است. ما به کلیسا نمیرویم؛ ما خود کلیسا هستیم!( عهد جدید هرگز به کلمه کلیسا بعنوان ساختمان اشاره نکرده !) در زمان عهد عتیق، خدا قوم خویش را آگاهانید که رفتن با اماکن پرستش بیفایده است. در عوض، لازم بود که آنان در جستجوی خدا باشند! من بر این باورم که این دقیقاً همان چیزی است که خدا از ما میخواهد انجام دهیم. و در عین حال که ما با همدیگر در جستجوی او هستیم، باید با هم مشارکت داشته باشیم، به هم تسلی دهیم، و همدیگر را تشویق کنیم.

دعای من

ای خدای قدوس و مهربان، در حالیکه هفته ای پر از کشمکش در پیش رو دارم، این حقیقت که من هرگز از محبت تو محروم نیستم، به من آرامش میدهد. درعین حال، من آن لحظاتی را دوست دارم که با دیگر مسیحیان ملاقات میکنم و حضور تو واقعی و قدرتمند است. من میدانم که تو همواره با ما هستی، هنگامیکه ما با همدیگر جمع میشویم، اما گاهی اوقات دل من یا موقعیت های من یا شرایطی که در خانواده کلیسایی ما وجود دارند، آگاهی مرا از حضورت منحرف میکند. ای پدر عزیز، دعای من در این هفته این است که گردهمایی پرستشی ما زنده و قوی باشد. من دعا میکنم که حضورت بطور ملموسی نزدیک باشد. من طالب جلال تو هستم در آنچه که خواهران و برادرانم و خودم انجام میدهیم تا همدیگر را تشویق کنیم و تو را تمجید نماییم. لطفاً این روز را برای نزدیک ساختن ما به خودت بکار بگیر. در اسم عیسی دعا میکنم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات