ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

คุณ "จะไปโบสถ์หรือ" หวังว่าไม่นะ อย่าเพิ่งเข้าใจผมผิด ผมไม่ได้สนับสนุนให้คุณโดดการนมัสการหรือการร่วมประชุมกันในวันอาทิตย์นี้นะ พระคัมภีร์บอกว่าอย่าให้เราขาดประชุมกันในฐานะผู้เชื่อ (ฮีบรู 10:25) แต่เมื่อเรามารวมกันเป็นร่างกายเดียวกันของผู้เชื่อนั้น เรากำลังมารวมตัวกันเพื่อให้กำลังใจกันและมาประชุมกับพระเจ้า (1กธ 14) เราไม่ได้ไปโบสถ์ แต่ตัวเรานี่แหละคือโบสถ์ (พระคัมภีร์ใหม่ไม่เคยใช้คำว่าโบสถ์เพื่ออ้างถึงตัวอาคาร) พระเจ้าเตือนคนของพระองค์ในยุคพระคัมภีร์เดิมว่า แค่โผล่ไปในสถานที่นมัสการไม่ได้มีความหมายอะไรเลย เหมือนกับที่เขาให้ค่ากับเมืองเบธเอล กิลกาล เบเออร์เชบา แต่ความจริงแล้วพวกเขาจะต้องแสวงหาองค์เจ้าชีวิตสำหรับชีวิตนิรันดร์ต่างหาก ผมเชื่อว่านั่นแหละเป็นสิ่งที่พระเจ้าอยากให้พวกเราทำด้วย และเมื่อเราแสวงหาพระองค์ด้วยกัน เราก็ได้สามัคคีธรรม ปลอบใจกัน และให้กำลังใจซึ่งกันและกัน และค้นพบชีวิตในพระองค์นั่นเอง

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้บริสุทธิ์และทรงรัก ที่ข้าพเจ้าเจอกับปัญหาต่างๆในอาทิตย์นี้นั้น ข้าพเจ้าก็ยังอุ่นใจเพราะรู้ว่าข้าพเจ้าไม่เคยห่างไปจากความรักของพระองค์เลย ในขณะเดียวกัน ข้าพเจ้าก็รักช่วงเวลาที่พิเศษนั้นด้วยคือ ตอนที่ข้าพเจ้าได้พบปะกับพี่น้องคริสเตียนคนอื่นๆ และสัมผัสได้ถึงการทรงสถิตอยู่ด้วยของพระองค์ที่ทรงพลังและเด่นชัด ข้าพเจ้ารู้ว่าพระองค์อยู่กับพวกเราเสมอตอนที่พวกเรามาร่วมประชุมกัน แต่บางครั้งจิตใจหรือสถานการณ์ของข้าพเจ้า หรือเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับสมาชิกในคริสตจักร ทำให้ข้าพเจ้าไขว้เขวลืมไปว่าพระองค์สถิตอยู่ด้วย พระบิดาเจ้าข้า ข้าพเจ้าอธิษฐานขอสามสิ่งคือ ขอให้การนมัสการของพวกเราในอาทิตย์นี้เต็มไปด้วยชีวิตชีวาและทรงพลัง และขอให้เห็นอย่างโจ่งแจ้งถึงการทรงสถิตอยู่ใกล้ๆของพระองค์ และขอให้พระองค์ได้รับเกียรติจากสิ่งที่พี่น้องและตัวข้าพเจ้าทำ ในการให้กำลังใจกันและกันและการสรรเสริญพระองค์นี้ โปรดใช้วันเหล่านี้ที่จะดึงพวกเราให้เข้ามาสนิทชิดใกล้กับพระองค์ด้วยเถิด อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น