ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

మీరు "సంఘానికి వెళతారా"? నేను వెళ్లరని అనుకుంటున్నాను ! ఇప్పుడు నన్ను తప్పు పట్టవద్దు; ఈ ఆదివారం ఆరాధన మరియు సహవాసమును ను దాటవేయమని నేను మీకు సూచించడం లేదు! విశ్వాసులు సమాజముగా కుడుట మనకూడదని చెప్పబడినది (హెబ్రీయులు 10:25). కానీ మేము విశ్వాసుల సంఘంగా సమావేశమైనప్పుడు, మేము ప్రోత్సాహం మరియు దేవునితో కలవడం కోసం కలిసిపోతున్నాము. మేము సంఘమునకు వెళ్ళడం లేదు; మేమె సంఘము ! (క్రొత్త నిబంధన ఒక భవనాన్ని సూచించడానికి చర్చి అనే పదాన్ని ఎప్పుడూ ఉపయోగించలేదు!) పాత నిబంధన కాలంలో దేవుడు తన ప్రజలను హెచ్చరించాడు, కేవలం ప్రార్థనా స్థలాలకు వెళ్లడం పనికాదు . బదులుగా, వారు అతనిని వెతకవలసిన అవసరం ఉంది! మన దగ్గరనుండి దేవుడు కోరుకునేది బహుశా అదే అనుకుంటాను . మరియు మనము అతనిని కలిసి వెతుకుతున్నప్పుడు, మేము ఒకరితో ఒకరు సహవాసము , ఓదార్పు మరియు ప్రోత్సాహాన్ని పంచుకుంటాము.

నా ప్రార్థన

పవిత్రమైన మరియు ప్రేమగల తండ్రి, నేను ఈ వారం పోరాటాలను ఎదుర్కొంటున్నప్పుడు, నేను మీ ప్రేమకు ఎప్పటికీ దూరంగా లేనని తెలుసుకోవడం ఓదార్పునిస్తుంది. అదే సమయంలో, నేను ఇతర క్రైస్తవులతో కలిసినప్పుడు నేను ఆ ప్రత్యేక క్షణాలను ప్రేమిస్తున్నాను మరియు మీ ఉనికి శక్తివంతమైనది మరియు నిజమైనది. మేము ఒకచోట చేరినప్పుడు మీరు ఎల్లప్పుడూ మాతోనే ఉంటారని నాకు తెలుసు, కాని కొన్నిసార్లు నా హృదయం లేదా నా పరిస్థితి లేదా మా చర్చి కుటుంబంలో జరుగుతున్న పరిస్థితులు మీ ఉనికి గురించి నా అవగాహనను దెబ్బతీస్తాయి. ఈ వారం, ప్రియమైన తండ్రీ, మా ఆరాధన సభ శక్తివంతంగా మరియు శక్తివంతంగా ఉండాలని ప్రార్థిస్తున్నాను. మీ ఉనికి స్పష్టంగా ఉండాలని నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. నా సోదరులు మరియు సోదరీమణులు ఒకరినొకరు ప్రోత్సహించడానికి మరియు ప్రశంసించటానికి నేను చేసే పనుల ద్వారా మీరు గౌరవించబడాలని నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. మమ్మల్ని మీ దగ్గరికి తీసుకురావడానికి దయచేసి ఈ రోజును ఉపయోగించండి. యేసు నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు