اندیشه ها در مورد آیه امروز...

اشتیاق خدایی که در جستجوی ما است، این است که ما نیز او را بطلبیم. آثار انگشت خدا را در تمام کائنات می توان دید و او به ما مکانهایی را داده است که میتوان زندگی و معنی را در آنها یافت. هدف و منظور او در این نقشه این بود : او از ما میخواست که کسی را که پشت سر تمام این قضایاست را جستجو کنیم. او هرگز از هیچیک از ما دور نیست، اما او مایل است که طلبیده و یافته شود. هنگامیکه ما بدنبال خدا میگردیم، ما نه فقط او را متبارک میخوانیم، بلکه مطابق بر آن وظیفه کلیدی زندگی میکنیم.

دعای من

ای پدر آسمانی، من می خواهم که تو را کامل تر بشناسم—- همانطور که در آن سرود قدیمی خطاب به مسیح گفته شده:« ماورای این صفحه مقدس، من تو را ای خداوند می جویم. روح من مشتاق تو است، ای کلمه زنده.» ای پدر مهربان، من از تو می خواهم که حضورت در زندگی روزمره من قابل تشخیص باشد. من براستی مایلم که تو را بشناسم، در عین حال که توسط تو شناخته میشوم. در نام منجی خود میطلبم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات