اندیشه ها در مورد آیه امروز...

این پیام در رابطه با مسیح از جانب زکریا، روز نجات خداوند را پیش بینی میکند. بسیاری از مردم، از تمام نقاط دنیا خواهند آمد تا رحمت الهی را بطلبند. قوم خدا در دلهای خود، یک عبارت کلیدی خواهند داشت: « بیایید برویم و حضور خدا را بطلبیم؛ من نیز میروم؛ چرا تو نیز به من نمی پیوندی؟» بعنوان ایمانداران، ما میدانیم که عیسی به این جهان آمد، جان سپرد، و از میان مردگان برخاست. ما میدانیم که او برای رهایی آنانیکه براستی او را میشناسند و از او پیروی میکنند، خواهد آمد. بیایید از دیگران بخواهیم که به ما بپیوندند و با همدیگر در جشن عظیم فیض و نجات بهنگام بازگشت ثانوی او شرکت کنیم!

دعای من

پدر مهربانم، من حضورت را روز به روز میطلبم. بدون راهنمایی، عشق، پاکی، و راستی تو، من سرگشته و گمشده ای بیش نیستم. با این آگاهی که تقدیر من با تو رقم خورده، من مشتاق و در آرزوی روزی هستم که تو را روبرو ببینم، مثل بچه ای که روی پدرش را می بیند. خواهش من این است که مرا به سمت آنانی رهبری کنی که تو را نمی شناسند، اما تو را جستجو میکنند. به من آن چشمانی را بده تا آنها را ببینم، گوشهایی که صدای ایشان را بشنوم، و حکمتی که بدانم چگونه فیض تو را با آنها درمیان بگذارم. مرا بکار گیر تا این افراد را برای ملاقات با تو در روز عظیم نجات که تؤام با آمدن پسرت خواهد بود، آماده سازم. در نام عیسی مسیح خداوند خود می طلبم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change