ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ข้อความเกี่ยวกับพระมาสิยาห์จากเศคาริยาห์นี้ มันเกี่ยวข้องกับวันแห่งการไถ่ของพระยาห์เวห์ ผู้คนมากหน้าหลายตาจากทั่วทุกมุมโลก กำลังมาแสวงหาความเมตตาอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้ากัน ส่วนคนของพระเจ้าจะมีประโยคเด็ดในใจของพวกเขา คือ "ไปแสวงหาพระเจ้ากันเถอะ ฉันกำลังจะไป ไปด้วยกันสิ" ในฐานะผู้เชื่อ เรารู้ว่าพระเยซูได้มาแล้ว ตายแล้ว และถูกทำให้ฟื้นขึ้นจากความตายแล้ว เรารู้ว่าพระเยซูจะกลับมาพร้อมกับความรอดสำหรับทุกคนที่รู้จักและติดตามพระองค์อย่างแท้จริง ให้พวกเราไปชวนคนอื่นๆ มาเข้าร่วมกับพวกเรา ในงานเฉลิมฉลองที่ยิ่งใหญ่แห่งพระคุณและความรอดตอนที่พระองค์กลับมากันเถอะ

คำอธิษฐาน

พระบิดาที่รัก ชีวิตของข้าพเจ้าแสวงหาพระองค์ในทุกๆวัน ถ้าไม่มีการชี้แนะ หรือความรัก หรือความบริสุทธิ์และความจริงของพระองค์ ข้าพเจ้าก็คงจะหลงทางและสับสนน่าดู พอได้รู้ว่าชีวิตของข้าพเจ้า พระองค์เป็นผู้กำหนด ข้าพเจ้าก็ได้แต่ตั้งตารอคอยและหวังที่จะได้พบกับพระองค์ต่อหน้า ในฐานะลูกของพระองค์ โปรดนำข้าพเจ้าให้ไปเจอะเจอกับคนที่ยังไม่รู้จักพระองค์ แต่กำลังแสวงหาพระองค์อยู่ โปรดให้ข้าพเจ้ามีแววตาที่จะมองเห็นพวกเขา มีหูที่จะได้ยินเสียงร้องให้ช่วยของพวกเขา และมีสติปัญญาที่จะรู้วิธีแบ่งปันพระคุณของพระองค์กับพวกเขา โปรดใช้ข้าพเจ้าที่จะเตรียมพวกเขาให้พร้อมที่จะพบพระองค์ ในวันอันยิ่งใหญ่แห่งการทรงไถ่ที่จะมาพร้อมกับพระบุตรของพระองค์นั้น อธิษฐานในนามของพระเยซูคริสต์ องค์เจ้าชีวิตของข้าพเจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change