ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ข้อความนี้จากเศคาริยาห์กำลังรอคอยวันแห่งการไถ่ของพระเยโฮวา ผู้คนต่างๆ จำนวนมากจากทั่วทุกมุมโลกที่จะมาแสวงหาความเมตตายิ่งใหญ่ของพระเจ้า คนของพระเจ้าจะมีประโยคที่สำคัญหนึ่งในหัวใจของพวกเขา "ไปแสวงหาพระพักตร์พระเจ้ากันเถอะ ฉันกำลังจะไป คุณจะไปไหม" ในฐานะผู้เชื่อ เรารู้ว่าพระเยซูได้มา ได้สละชีวิต และได้ฟื้นขึ้นมาจากความตาย เรารู้ว่าพระเยซูจะกลับมาพร้อมกับความรอดสำหรับทุกคนที่รู้จักพระองค์อย่างแท้จริงและทำตามพระองค์ ให้เราลองชวนคนอื่นๆ ที่จะเข้ามาร่วมกับเราในการไปที่การเฉลิมฉลองที่ยิ่งใหญ่แห่งพระคุณและความรอดในการกลับมาของพระองค์!

คำอธิษฐาน

พระบิดา ข้าพระองค์แสวงหาการสถิตอยู่ด้วยของพระองค์ในทุกๆ วันในชีวิตของข้าพระองค์ ถ้าไม่มีการทรงนำ ความรัก ความบริสุทธิ์และความจริงของพระองค์ ข้าพระองค์ก็คงจะหลงหายไปและสับสน การที่รู้ว่าชีวิตของข้าพระองค์อยู่กับพระองค์ ข้าพระองค์รอคอยและหวังที่จะได้พบพระพักตร์พระองค์ ขอทรงโปรดนำข้าพระองค์ไปหาผู้ที่ยังไม่รู้จักพระองค์ แต่กำลังแสวงหาพระองค์ ขอให้ข้าพระองค์มีตาที่จะมองเห็นพวกเขา มีหูที่จะฟังเสียงร้องของพวกเขา และมีสติปัญญาที่จะรู้วิธีที่จะแบ่งปันพระคุณของพระองค์กับพวกเขา ขอทรงใช้ข้าพระองค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้พวกเขาที่จะพบพระองค์ ในวันที่ยิ่งใหญ่แห่งการทรงไถ่ที่จะมาพร้อมกับพระบุตรของพระองค์ อธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์พระเจ้าของข้าพระองค์ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น