اندیشه ها در مورد آیه امروز...

من در خانواده ای با سه پسر بزرگ شده ام. پدر یک نظریه داشت: هر روز باید میزان معینی تستوسترون( هورمون جنسی مردانه) توسط هریک از پسرها باید بسوزد. اگر این عمل روزانه انجام نمیگرفت، خانه ما یک خانه زنده و شاداب نبود. پدر اجباری نداشت که امثال ۱۵:۱۹ را حفظ بکند— این در ملکول دی.اِن.اِی او عمیقاً فرو رفته بود! من در حالیکه بزرگ میشدم، به اهمیت سختکوشی توجه نمیکردم. من دریافتم که تصادفی نبود که آنها به آن «سخت» میگفتند! من از اینکه یک «لالی گَجِر» باشم احساس رضایت میکردم (در زبان انگلیسی شرق تگزاس، این همان کلمه ای است که سلیمان به مرد تنبل و اهمال کار میگوید). و منی که الان پا به سن گذاشته ام، متوجه شده ام که سخت کار کردن با دستهای خودم، کیفیت آزادکننده ای دارد و لالی گَجِر بودن این مزایا را ندارد!

دعای من

اِلشادای، تو که بر همه چیز خداوند هستی، به من تعلیم بده که میان کار و استراحت تعادل ایجاد کنم. کمکم کن تا تعادل هر دو را حفظ کنم، تا بتوانم نام تو را جلال داده و حاکمیت پرفیض تو را بر دل و وقتم نشان دهم. در نام عیسی اینرا میطلبم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

Verse of the Day Wall Art

نظرات