ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ผมเติบโตมาในครอบครัวที่มีลูกชายสามคน พ่อผมมีทฤษฎีว่า เด็กผู้ชายแต่ละคนจะต้องมีการทำงานหนักเพื่อเผาผลาญฮอร์โมนทุกวัน ถ้ามีวันไหนที่ไม่ได้เผาผลาญมัน ก็อย่าหวังว่าจะได้อยู่ในบ้านอย่างมีความสุข พ่อไม่จำเป็นต้องท่องจำสุภาษิต 19:15 เลย— เพราะมันอยู่ในสายเลือดของเขาอยู่แล้ว ตอนที่เริ่มโตขึ้นมา ผมไม่ชอบที่จะทำงานหนักเลย ผมรู้ว่าคำว่า "งานหนัก" ไม่ได้เอาไว้พูดเล่นๆ แต่มันหนักจริงๆ และผมก็พอใจที่จะเป็นคนอ้อยอิ่ง (คำนี้ที่รัฐเท็กซัสตะวันออกใช้ ก็เป็นคำเดียวกับที่กษัตริย์โซโลมอนใช้ คือขี้เกียจ และเกียจคร้าน) แต่เมื่อผมมีอายุมากขึ้น ผมถึงได้รู้ว่าการทำงานหนักด้วยมือเกิดประโยชน์หลายอย่าง แต่เป็นคนอ้อยอิ่งไร้ประโยชน์สิ้นดี

คำอธิษฐาน

เอลชัดดาย พระเจ้าผู้อยู่เหนือทุกสิ่ง โปรดสอนข้าพเจ้า ที่จะรู้จักแบ่งเวลาทำงานและพักผ่อนอย่างลงตัวและพอเหมาะ เพื่อข้าพเจ้าจะได้ถวายเกียรติแด่พระองค์ และแสดงให้เห็นกฎแห่งพระคุณที่ครอบครองใจและเวลาของข้าพเจ้า อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Verse of the Day Wall Art

ความคิดเห็น