اندیشه ها در مورد آیه امروز...

آیا شما واقعاً این عبارت را درک میکنید«زینت قدوسیت او» و برای دیدن این زینت مشتاق هستید؟ آنانیکه ملاقات اشعیا را با خدا در کتاب اشعیا باب ۶ و یا رویای یوحنا از مسیح در کتاب مکاشفه باب ۱ را بخاطر می آورند، این آیه در ذهنشان تداعی میشود. عصاره خدا—-که در عهد عتیق بعنوان جلال و قدوسیت او از آن یاد شده—-تنها صفتی که میشود با آن توصیفش کرد، «باشکوه» است! تنها پاسخ برازنده می تواند این باشد که ما به فوج فرشتگان در اشعیا باب ۶ و به ۲۴ شیخ (پیر) کتاب مکاشفه که گرداگرد تخت هستند، بپیوندیم و خدا را بپرستیم و همصدا با آنان بگوییم« قدوس،قدوس، قدوس، خدای قادر مطلق که بود و هست و می آید. تمام زمین از جلال او مملو است.»

دعای من

ای خدای عظیم المرتبه، تو قدوس هستی، بیشتر از آنچه که ذهن من بتواند آنرا دریافت کند و یا تصور من بتواند آنرا به تصویر بکشد. من تو را بخاطر جلال، قوّت، فیض، و رحمتت می ستایم و تمجید میگویم. من گرسنه آن روزی هستم که بتوانم جلال و شکوه تو را رو در رو ببینم و به فرشتگان آسمان و آن ۲۴ پیر که لاینقطع تو را میپرستند و تمجید میگویند بپیوندم، من بوسیله عیسی، زندگی و ستایش خود را تقدیمت میکنم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات