ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

คุณไม่รู้สึกซาบซึ้งถึงข้อความที่ว่า "ความบริสุทธิ์อันสง่างามของพระองค์"เลยหรือ ไม่อยากที่จะได้สัมผัสความสง่างามนั้นหรือ ทำให้ผมผุดคิดถึงเรื่องของอิสยาห์ตอนที่เขาได้เผชิญหน้ากับพระเจ้า ในหนังสืออิสยาห์บทที่ 6 หรือนิมิตรของยอห์นเกี่ยวกับพระเยซู ในหนังสือวิวรณ์บทที่ 1 ลักษณะแท้จริงของพระเจ้า ที่เราเห็นในพระคัมภีร์เดิมนั้น คือสง่าราศีและความบริสุทธิ์ของพระองค์ ซึ่งบรรยายออกมาได้เพียงคำเดียวเลยว่า สง่างามยิ่งนัก สิ่งเดียวที่เราควรทำแล้วดูเข้าท่ามากเลยก็คือ การไปเข้าร่วมกับเหล่าทูตสวรรค์ในอิสยาห์บทที่ 6 และผู้อาวุโส 24 ท่านที่อยู่รอบบัลลังก์ในหนังสือวิวรณ์ (วว 7:9-11)และนมัสการพระเจ้า ด้วยเสียงร้องว่า "บริสุทธิ์ บริสุทธิ์ บริสุทธิ์ คือพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์ ทั่วทั้งโลกปกคลุมไปด้วยสง่าราศีของพระองค์" ให้พวกเรามาร่วมกันนมัสการองค์เจ้าชีวิตในความสง่างามและความบริสุทธิ์ของพระองค์กันเถิด

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้า พระองค์นั้นช่างบริสุทธิ์และสง่างามยิ่งนัก เกินกว่าที่ใจของข้าพเจ้าจะเข้าใจได้ และเหนือจินตนาการในความฝันของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอนมัสการและสรรเสริญพระองค์ สำหรับ สง่าราศี ฤทธานุภาพ พระคุณ และความเมตตาของพระองค์ ข้าพเจ้ากระหายรอคอยวันที่จะได้เห็นความงดงามของพระองค์ด้วยตาของข้าพเจ้าเอง และเข้าร่วมกับเหล่าทูตสวรรค์และผู้อาวุโสทั้ง 24 ท่าน ในการนมัสการและสรรเสริญที่ไม่มีวันสิ้นสุด ข้าพเจ้าขอสรรเสริญและมอบชีวิตนี้ให้กับพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น