اندیشه ها در مورد آیه امروز...

دو حقیقت ساده: ۱) شخصی که به زندگی در گناه ادامه میدهد، از شیطان است. ۲) پسر انسان آمد تا تمام آنچه را که شیطان تشویق و ارائه میکند، نابود سازد. بنابراین، من فکر می کنم که این قضیه به آن اندازه ای که ما پیچیده اش میکنیم، نیست، و این مرا به تفکر نهایی رهبری مینماید: ما در این جنگ روحانی طرف چه کسی را میگیریم؟

دعای من

ای پادشاه پیروز و قادر مطلق در تمام اعصار، تو تنها حاکم راستین دل من هستی. من قول میدهم که به تو وفادار بمانم. لطفاً کمکم کن تا کشمکش های خود را با گناه به کناری گذاشته و مرا تقویت کن تا با وفاداری تغییر ناپذیری برای تو زندگی کنم. در نام منجی و خداوند خود، عیسی مسیح دعا میکنم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات