اندیشه ها در مورد آیه امروز...

کتاب مقدس بارها بیادمان می آورد که ما در جنگی روحانی با نیروهای قدرتمند و بیرحم شرارت هستیم( افسسیان۱۰:۶-۱۲). ما باید از هر ظاهر شریرانه ای اجتناب کنیم. ما نباید خود را درگیر مسائل شیطانی و کار او بگردانیم. اما ما همچنین لازم است که بخاطر بسپاریم که خداوند ما بزرگتر از شیطان و فرشتگان شریر اوست. او امین است. او ما را به دشمن مان وا نخواهد گذاشت. او به ما قدرت خواهد بخشید و ما را از حمله محافظت خواهد کرد، اگر به او اجازه دهیم!

دعای من

ای خدای قادر مطلق، از تو متشکرم برای دادن پیروزی بر شیطان به من، از طریق قربانی پسرت، قیام او از مردگان، و بازگشت موعود او که مرا با خود به خانه آسمانیم خواهد برد. خواهش میکنم مرا قوی کن و به من توانایی بده تا بر وسوسه غلبه کرده و با تجربه های فریبنده شیطان مقاومت کنم. ای خداوند، تو تنها کسی هستی که من میخواهم بپرستمش، خدمتش کنم، و مطیع او باشم. تمام جلال و حرمت تا ابدالآباد از آن تو است، در نام مسیح. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات