ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระคัมภีร์เตือนเราซ้ำแล้วซ้ำอีกว่าเราอยู่ในสงครามฝ่ายจิตวิญญาณ ต่อสู้กับกองกำลังที่แข็งแกร่ง อันตรายและชั่วร้าย (เอเฟซัส 6: 10-12) เราควรหลบหลีกจากสิ่งชั่วร้ายทุกรูปแบบ เราไม่ควรจะไปมีส่วนร่วมกับอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับซาตานและสิ่งที่มันทำ แต่เราต้องจดจำไว้ว่า องค์เจ้าชีวิตของเรานั้นยิ่งใหญ่กว่าซาตานและทูตชั่วร้ายทั้งหลายของมัน พระองค์นั้นสัตย์ซื่อ พระองค์จะไม่ทอดทิ้งเราไว้กับศัตรูของเรา พระองค์จะทำให้เราแข็งแกร่งและปกป้องเราจากการถูกโจมตี ถ้าเราจะยอมให้พระองค์ช่วย

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ ขอบพระคุณที่ให้ข้าพเจ้ามีชัยชนะเหนือซาตานผ่านการสละชีพของพระบุตร การฟื้นคืนชีพของพระองค์ และคำสัญญาที่จะกลับมารับข้าพเจ้ากลับบ้านในสวรรค์ โปรดเสริมสร้างและให้เรี่ยวแรงกับข้าพเจ้าที่จะมีชัยเหนือการทดลองและสามารถปฏิเสธการยั่วยวนจากซาตานนั้น ข้าแต่องค์เจ้าชีวิต มีแต่พระองค์เท่านั้น ที่ข้าพเจ้าอยากจะนมัสการ รับใช้ และเชื่อฟัง ขอให้สง่าราศีทั้งสิ้นเป็นของพระองค์สืบต่อๆไปเป็นนิจ อธิษฐานในพระนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น