ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระคัมภีร์เตือนเราซ้ำแล้วซ้ำอีกว่าเราอยู่ในสงครามทางจิตวิญญาณ ต่อสู้กับกองกำลังที่มีความแข็งแรง เป็นอันตรายและเป็นความชั่วร้าย (เอเฟซัส 6: 10-12) เราควรเห็นการปรากฏตัวของความชั่วร้ายทุกอย่างอย่างชัดเจน เราไม่ควรจะเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นของซาตานและการทำงานของมัน แต่เรายังต้องจำไว้ว่าพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่กว่าซาตานและทูตชั่วร้ายทั้งหมดของมัน พระองค์ทรงสัตย์ซื่อ พระองค์จะไม่ทิ้งเราไว้กับศัตรูของเรา พระองค์จะสร้างความแข็งแกร่งให้เราและปกป้องเราจากการถูกโจมตีถ้าเราจะยอมให้พระองค์ช่วย!

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ ขอบพระคุณที่ให้ข้าพระองค์มีชัยชนะเหนือซาตานผ่านการเสียสละของพระบุตร การคืนพระชนม์จากความตาย และคำสัญญาที่จะกลับมาของพระบุตรพระองค์ที่จะพาข้าพระองค์กลับบ้านไปสวรรค์ ขอทรงโปรดเสริมสร้างข้าพระองค์และช่วยให้ข้าพระองค์ที่จะเอาชนะการทดลองและต้านทานสิ่งหลอกลวงของซาตาน ข้าแต่พระเจ้า มีเพียงพระองค์เท่านั้นที่ข้าพระองค์อยากจะนมัสการ รับใช้ และเชื่อฟัง ขอพระสิริมีแด่พระองค์ตลอดไป อธิษฐานในพระนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น