اندیشه ها در مورد آیه امروز...

خدا، جواب دعاها را میدهد! تحقیق اخیر در مورد بهبودی پس از عمل جراحی برای بیمارانی که دعا شده است، صحتی بر این مطلب هست. تجربه ما میگوید که این مطلب درست است. کتاب مقدس به ما قول میدهد که این چنین است. اما لوقا بر یک پاسخ خاص دعا که طالبان خدا دریافت میکنند، تأکید میکند.خدا مشتاق است که به ما هدیه ای عالی و عظیم بدهد: حضور خودش را از طریق روح قدوسش.(آیه ۱۳) خدا بخاطر سکونت روحش در ما، میتواند کارهای تصور نکردنی برای ما و از طریق ما انجام دهد.

دعای من

ای پدر مهربانم، قربانی پسرت برای گناهانم، حقیقتاً هدیه ای بسیار عظیم است. برکت نجات بوسیله عیسی، حتی از کلمات عالی تر است. هدیه سخاوتمندانه حضور تو در من از طریق روح القدس، تسلی بخش و تقویت کننده است. ممنونم برای زمانی که در جستجوی تو هستم و تو به من اطمینان میدهی و مشتاق برکت دادن من هستی. در نام مسیح از تو تشکر میکنم و تو را تمجید مینمایم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات