ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้าตอบคำอธิษฐานแน่ เร็วๆนี้มีงานวิจัยค้นพบว่าผู้ป่วยหลังผ่าตัดที่มีคนอธิษฐานเผื่อ ฟื้นตัวได้เร็วกว่าปกติ ซึ่งสนับสนุนข้อพระคำวันนี้เลย และเราเองก็เคยเห็นมาแล้วด้วย พระคัมภีร์ก็สัญญาว่ามันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆ แต่ท่านลูกา เน้นว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเราอธิษฐาน ผลคือคนที่แสวงหาพระเจ้าก็จะได้รับตามที่ขอ พระเจ้าปรารถนาที่จะให้ของขวัญที่ยิ่งใหญ่และสุดยอดจริงๆกับเรา นั่นก็คือการสถิตของพระองค์ในเราผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ (ลก11:13) เพราะพระวิญญาณสถิตในเรา พระเจ้าก็เลยทำสิ่งที่เหลือเชื่อให้กับเราผ่านทางฤทธิ์เดชของพระองค์ที่อยู่ในตัวเราที่เกินกว่าที่เราจะขอหรือคิดได้ (อฟ 3:20-21)

คำอธิษฐาน

พระบิดาที่รัก การสละชีพของพระบุตรของพระองค์สำหรับความผิดบาปของข้าพเจ้า ช่างเป็นของขวัญที่สุดแสนจะวิเศษจริงๆ พระพรแห่งความรอดผ่านทางพระเยซูนั้นก็สุดยอดเกินคำบรรยาย ของขวัญที่ล้ำค่าที่พระองค์สถิตอยู่ในข้าพเจ้าผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้น ช่างอบอุ่นและเต็มไปด้วยพลัง ขอบคุณสำหรับคำรับรองของพระองค์ที่ว่า ถ้าข้าพเจ้าแสวงหาพระองค์ พระองค์ก็พร้อมที่จะอวยพรให้กับข้าพเจ้า ในนามของพระเยซู ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณและสรรเสริญพระองค์ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น