ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้าทรงตอบคำอธิษฐาน! เมื่อไม่นานมานี้ มีวิจัยพบว่าการฟื้นตัวของผู้ป่วยที่มีคนอธิษฐานเผื่อ หลังการผ่าตัดดีขึ้น ดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่ทำให้คำกล่าวนี้เป็นจริงมากขึ้น ประสบการณ์ของเราบอกว่าเป็นความจริง พระคัมภีร์สัญญากับเราว่าเป็นไปอย่างนั้นจริงๆ แต่ลูกาเน้นคำตอบที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับการอธิษฐาน ที่คนที่แสวกงหาพระเจ้าได้รับ พระเจ้าปรารถนาที่จะให้ของขวัญที่ดีอย่างแท้จริงและที่ยอดเยี่ยมแก่เรา: คือการสถิตอยู่ด้วยของพระองค์ภายในเราผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ (ข้อ 13) เพราะการทรงสถิตของพระวิญญาณ พระเจ้าสามารถทำสิ่งที่เหนือความคาดหมายสำหรับเรา และผ่านทางเรา

คำอธิษฐาน

พระบิดา การเสียสละของพระบุตรของพระองค์สำหรับความผิดบาปของข้าพระองค์เป็นของขวัญที่น่าทึ่งอย่างแท้จริง พรแห่งความรอดผ่านทางพระเยซูยอดเยี่ยมมากกว่าคำพูดใด ของขวัญที่มีค่าในการอยู่ด้วยของพระองค์ในข้าพระองค์ผ่านพระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยให้ข้าพระองค์มีความสุขและมีกำลัง ขอบพระคุณสำหรับความมั่นใจว่าเมื่อข้าพระองค์แสวงกาพระองค์ พระองค์ก็อยากที่จะอวยพรข้าพระองค์ ขอบพระคุณและสรรเสริญพระองค์ ในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น