اندیشه ها در مورد آیه امروز...

ما چگونه میتوانیم در رویدادهای امروز، مطمئن باشیم؟ چه چیزی در رابطه با فردا، ما را خاطرجمع میسازد؟ ما از کجا میتوانیم شور و شعف برای ابدیت را گردآوری کنیم؟ خدا مددکار ما است! ترس بر ما تسلط نخواهد داشت، چون آینده ما، سرنوشت ما، ابدیت ما در دستان جاودانی خدا قرار دارد. بدترین کاری که بشر نسبت به من میتواند انجام دهد این است که مرا به خانه، پیش خداوندم بفرستد.

دعای من

خدای قادر مطلق، پدر و مددکار من، من بتو اعتماد میکنم. من برای تمام فرداهایم به تو بعنوان الف و یا، اطمینان دارم و امروز توکل و وابستگی خود را بتو اعلام میکنم. در اسم عیسی، تو را تمجید مینمایم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات