ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เราจะมั่นใจในสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้ได้อย่างไร อะไรเป็นหลักประกันสำหรับพรุ่งนี้ เรารวบรวมความตื่นเต้นสำหรับนิรันดร์ไว้ที่ไหน องค์เจ้าชีวิตเป็นพระผู้ช่วยของเรา ความกลัวจะไม่เป็นนายเรา เพราะอนาคตของเรา ชะตาชีวิตของเรา อยู่ในมือขององค์เจ้าชีวิตผู้เป็นนิรันดร์ สิ่งที่เลวร้ายที่สุดคือเมื่อมีคนฆ่าผมแล้วผมก็จะได้กลับบ้านไปอยู่กับองค์เจ้าชีวิต

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ พระบิดา และพระผู้ช่วยของข้าพระองค์ ข้าพระองค์วางใจในพระองค์ พระองค์เป็นผู้เริ่มต้นและเป็นผู้สิ้นสุด ข้าพระองค์วางใจในพระองค์สำหรับเรื่องต่างๆในอนาคต และข้าพระองค์วางใจที่จะพึ่งพาพระองค์ในวันนี้ สรรเสริญพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น