ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เราจะมั่นใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นในทุกวันนี้ได้อย่างไร อะไรเป็นหลักประกันสำหรับพรุ่งนี้ จุดที่น่าตื่นเต้นสุดๆสำหรับชีวิตนิรันดร์คืออะไร ก็คือองค์เจ้าชีวิตเป็นพระผู้ช่วยของเราไง ความกลัวจะไม่เป็นนายเรา เพราะอนาคตของเรา ชะตากรรมของเรา การพักผ่อนชั่วนิรันดร์ของเรา อยู่ในอุ้งมือขององค์เจ้าชีวิตผู้เป็นนิรันดร์ อย่างเลวร้ายที่สุดที่มนุษย์ทำได้ ก็คือฆ่าได้แต่กาย ซึ่งเท่ากับช่วยส่งผมกลับบ้านไปอยู่กับองค์เจ้าชีวิตเร็วขึ้น ก็ยิ่งดีใหญ่เลย

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้เกรียงไกร พระบิดาและพระผู้ช่วยของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอฝากชีวิตไว้กับพระองค์ พระองค์เป็นจุดเริ่มต้นและจุดจบ ข้าพเจ้าฝากอนาคตไว้กับพระองค์ และเชื่อพึ่งในพระองค์สำหรับวันนี้ด้วย สรรเสริญพระองค์ในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น