اندیشه ها در مورد آیه امروز...

آیا میخواهید بدانید که کدامیک از کارهای شما، خدا را خشنود میسازد؟ در فیض او، شاد بودن. دعا کردن برای دیگران. خدا را سپاس گفتن برای همه برکات تان. اینها کارهای ساده ای هستند که او از ما میخواهد به انجامشان بپردازیم.

دعای من

پدر آسمانی و خداوند قادر مطلق، این فکر که من فرزند تو هستم، مرا سر شوق می آورد. اَبّا پدر، لطفن امروز دعای مرا برای این اشخاص... که در قلبم جای خاصی دارند بشنو. ای خدای مهربان، بسیار سپاسگزارمت از برکاتی که هر روزه در زندگیم جاری میسازی. در نام قدوس عیسی دعا میکنم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات