ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

อยากรู้ไหมว่าคุณจะทำให้พระเจ้าพอใจได้ยังไง ก็ให้ชื่นชมยินดีในพระคุณของพระองค์ อธิษฐานเผื่อคนอื่น และให้ขอบพระคุณสำหรับพระพรที่ได้รับ นี่ก็เป็นสิ่งง่ายๆที่พระองค์อยากให้เราทำ

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดาในสวรรค์และพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ ข้าพเจ้ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งเมื่อนึกถึงว่าข้าพเจ้าได้มาเป็นลูกของพระองค์ ข้าแต่อับบาพระบิดา โปรดฟังคำอธิษฐานของข้าพเจ้าที่เป็นห่วงเป็นใยหลายๆคนที่อยู่ในใจข้าพเจ้าในวันนี้ ข้าแต่พระเจ้าผู้เป็นที่รัก ขอบคุณมากสำหรับพระพรที่พระองค์เทลงมาในชีวิตของข้าพเจ้าในแต่ละวัน อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น