اندیشه ها در مورد آیه امروز...

«تمام تلاش خود را بکار گیرید!» یک چالش بزرگ است. اما توجه کنید که در کجای این تمرین باید تمرکز کرد: صلح و بنا. هر دو جنبهٔ این تشویق یا هشدار، شامل مسئولیتهایی دوطرفه است. اگر من خواهان صلح و آرامش برای خودم هستم، باید بدنبال این صلح بوده و آنرا با دیگران قسمت کنم. من باید بناکننده (تقویت کننده) باشم، و پذیرای بنا شدن از سوی دیگران. بعبارتی دیگر، ما در خانوادهٔ خدا، با دیگر مردم زندگی میکنیم. او اینرا از ما میخواهد که مسئولیت ایجاد روابط در خانوادهٔ روحانی باشیم، روابطی که کارآیی داشته باشند. او بیادمان می آورد که لازمه اش، تلاشی خستگی ناپذیر است. اما، آیا این در هر رابطهٔ خانوادگی مصداق ندارد؟ محبت به معنای فداکاری، تلاش، و علاقه مندی به دیگران است. با این وجود،هنگامیکه ما مایل به قسمت کردن عشق خود با دیگران هستیم، ما بیشتر شاهد دریافت کردن محبت از سوی همین دیگران خواهیم بود!

دعای من

ای پدر آسمانی عزیز، خودخواهی ها و ناشکیبایی های مرا ببخش. طرز فکرهای بد مرا شکست بده، که بصورت بگومگو و ناسازگاری با دیگر اعضای خانواده ات نشان داده و با آنها رقابت میکنم. بوسیله روحت، بمن انرژی بده تا آن بخش هایی از زندگیم را ببینم که میتوانم برکت و مشوقی برای سایرین باشم. در نام عیسی دعا میکنم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات