ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

"ทุ่มสุดตัว" เป็นคำที่ท้าทายมาก แต่ให้สังเกตว่ากำลังเน้นเรื่องให้สร้างสันติสุขและเสริมสร้างกันขึ้น มันเป็นความร่วมมือของทั้งสองฝ่าย ถ้าเราอยากได้สันติสุขเราก็ต้องทำอย่างนั้นกับคนอื่นด้วย เราจะต้องเสริมสร้างคนอื่นและรับการเสริมสร้างด้วย มันถึงจะเกิดขึ้นร่วมกัน พูดง่ายๆคือเราต้องอยู่ร่วมกับคนอื่นในครอบครัวของพระเจ้า จึงต้องช่วยๆกันรับผิดชอบในการสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นในครอบครัวฝ่ายจิตวิญญาณของเรา พระองค์เตือนว่าเราจะต้องทุ่มเทอย่างมาก มันก็น่าจะเป็นอย่างนั้นกับทุกๆครอบครัวอยู่แล้วไม่ใช่หรือ ความรักหมายถึงการเสียสละ การทุ่มเท และความเป็นห่วงเป็นใยกัน เมื่อเราแสดงความรักต่อคนอื่นอย่างเต็มที่ ส่วนใหญ่เราก็จะได้รับความรักกลับคืนมาด้วย ว่าไหมครับ

คำอธิษฐาน

พระบิดาบนสวรรค์ โปรดยกโทษให้กับข้าพเจ้าที่ไม่ค่อยอดทนและเห็นแก่ตัว โปรดเอาชนะทัศนคติที่ไม่ดีที่ชอบชิงดีชิงเด่น ชอบโต้แย้งโต้เถียงกับพี่น้องคนอื่นๆในครอบครัวของพระองค์ โปรดเสริมกำลังข้าพเจ้าด้วยพระวิญญาณของพระองค์ ให้ข้าพเจ้าพร้อมที่จะเป็นพระพรและเป็นกำลังใจให้กับคนอื่นๆ อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น