ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

"ตั้งใจทำ" นี่เป็นข้อความที่ค่อนข้างท้าทายนะครับ แต่ให้สังเกตว่าข้อความนี้เน้นไปที่ สันติสุขและสิ่งที่เสริมสร้างกัน การเสริมสร้างกันนั้นเป็นความรับผิดชอบสองด้าน ผมต้องแสวงหาในการสร้างสันติและทำให้เกิดสันติ เมื่อต้องเสริมสร้างกัน ผมต้องเสริมสร้างคนอื่นและพร้อมที่จะเปิดรับการที่คนอื่นจะมาหนุนน้ำใจและเสริมสร้างผมด้วย ในอีกนัยหนึ่งคือเราอาศัยอยู่กับคนอื่นๆ ในครอบครัวของพระเจ้า พระองค์ต้องการให้เรารับผิดชอบในการทำให้สายสัมพันธ์ในครอบครัวฝ่ายจิตวิญญาณของเราดำเนินไปด้วยดี พระองค์เตือนว่าเราจะต้องใช้ความพยายามอย่างมาก แต่ก็เป็นตามนี้จริงๆ ใช่ไหมครับว่า ในทุกๆ ความสัมพันธ์ในครอบครัวก็ต้องใช้ความพยายาม ความรักหมายถึงการเสียสละ ความพยายาม และความห่วงใยต่อคนอื่นๆ เมื่อเราแบ่งปันความรักของเราด้วยความเต็มใจ ก็มีแนวโน้มที่ความรักก็จะกลับมาที่เราด้วย

คำอธิษฐาน

พระบิดาบนสวรรค์ ขอทรงยกโทษให้ข้าพระองค์ที่ไม่อดทนและเห็นแก่ตัว ขอทรงเอาชนะทัศนคติที่ไม่ดีของข้าพระองค์ที่ชอบชิงดีชิงเด่น ซึ่งข้าพระองค์มักจะแสดงออกเมื่อมีความขัดแย้งกับคนอื่นๆ ในครอบครัวของพระองค์ ขอทรงให้กำลังแก่ข้าพระองค์โดยพระวิญญาณของพระองค์ เพื่อจะมองเห็นว่าข้าพระองค์สามารถที่จะเป็นพระพรและให้กำลังใจกับผู้อื่นได้อย่างไร อธิษฐานในพระนามพระเยซูเจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น