اندیشه ها در مورد آیه امروز...

خدا از طریق وعده های عالیش، ما را مبارک ساخته است. او با فرستادن پسرش که «مرگ را مغلوب ساخت و زندگی و جاودانگی را به ارمغان آورد»، وعده هایش را تضمین کرده است. او«بدنهای حقیر ما را بصورت بدن پرجلال خویش تبدیل خواهد کرد.» او ما را به خانه ای که در آن تا به ابد با او خواهیم بود، خواهد برد، اما تا به آن روز، او در ما خواهد زیست و خویشتن را به ما آشکار خواهد نمود. او به ما پیروزی های بیشتری خواهد داد و اجازه نخواهد داد که عاملی ما را از محبتش جدا سازد. پس واکنش ما چگونه باید باشد؟ آری، به یقین ما باید تمجیدهای خود را به او تقدیم نماییم. اما، ما نباید تمجیدهای مان را صرفاً به کلمات محدود کنیم. خدا از ما میخواهد که زندگی های مان پاک و خالص باشد و از شرارت و بدی، فساد و نادرستی دوری کنیم. آن کاری که او از ما میخواهد این است که ما بتوانیم تمجید و احترام خود به او را نشان دهیم و ادعای برتریت اخلاقی نداشته باشیم. در ابراز تمایل خود برای پرستش خدا، یک نکته را فراموش نکنیم که یکی از بزرگترین راههای ستایش او این است که او را در تقدس و خلوص جستجو کنیم!

دعای من

ای پدر آسمانی از سر گناهانم بگذر و مرا ببخش. دل مرا طاهر بساز و هرگونه جای پای شیطان را که ممکن است بواسطه گناه در من داشته باشد، بدور انداز. مرا در جهت قدوسیت و پاکی تقویت نما و زندگیم را بعنوان قربانی تمجید و شکرگزاری بدرگاهت بپذیر. در نام عیسی، دل و زندگیم و تمام هست و نیستم را بتو تقدیم میکنم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات