ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

దేవుడు మనకు ఎన్నో అద్భుతమైన వాగ్దానాలతో దీవించాడు . ఆయన తన కుమారుని పంపడం ద్వారా "మరణాన్ని జయించి జీవాన్ని మరియు అమరత్వాన్ని జీవానికి తీసుకురావడానికి" వారిని సురక్షితంగా ఉంచాడు. ఆయన “మన అధమ శరీరాలను తన మహిమాన్వితమైన శరీరంలా మారుస్తాడు.” శాశ్వతంగా తనతో ఉండేందుకు ఆయన మనలను ఇంటికి తీసుకెళతాడు, కానీ ఆ రోజు వరకు, అతను మనలో నివసించి, మనకు తనను తాను బహిర్గతం చేస్తాడు. అతను మనలను జయించేవారి కంటే ఎక్కువగా చేస్తాడు మరియు అతని ప్రేమ నుండి మనల్ని వేరు చేయడానికి దేనినీ అనుమతించడు. కాబట్టి మన ప్రతిస్పందన ఎలా ఉండాలి? అవును, ఖచ్చితంగా మనం అతనికి ప్రశంసలు అందించాలి. కానీ, మన ప్రశంసలను మాటలకే పరిమితం చేయకూడదు. చెడు, నీచమైన, కుళ్ళిన మరియు అవినీతికి దూరంగా ఉంటూ మన జీవితాలు స్వచ్ఛంగా ఉండాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు. మనం దీన్ని చేయాలని అతను కోరుకుంటున్నాడు, మనం కొంత నైతికంగా ఉన్నతిని కోరుకోలేము , కానీ మనం ఆయనకు మన ఆరాధన మరియు భక్తిని చూపించగలము. దేవుణ్ణి స్తుతించాలనే మన కోరికలో, ఆయనను స్తుతించే గొప్ప మార్గాలలో ఒకటి స్వచ్ఛత మరియు పవిత్రతతో ఆయనను వెతకడం అని మరచిపోకూడదు!

నా ప్రార్థన

పరలోకపు తండ్రీ, నా పాపాలకు నన్ను క్షమించు. నా హృదయాన్ని శుద్ధి చేయండి మరియు నా పాపం కారణంగా నాలో ఉన్న దెయ్యం అడుగులను తరిమివేయండి. పవిత్రతను పొందేందుకు నన్ను శక్తివంతం చేయండి మరియు నా జీవితాన్ని మీకు మహిమ మరియు కృతజ్ఞతల బలియర్పణగా స్వీకరించండి . యేసు నామంలో, నేను మీకు నా హృదయాన్ని, నా జీవితాన్ని మరియు నా సమస్తాన్ని సమర్పిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు