ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้าอวยพรเราด้วยสัญญาอันยอดเยี่ยมมากมาย พระองค์รักษาคำสัญญาของพระองค์ผ่านการส่งพระบุตรของพระองค์ ให้มามีชัยเหนือความตาย และนำมาซึ่งชีวิตนิรันดร์ พระองค์จะเปลี่ยนร่างกายอันต่ำต้อยด้อยค่าของเราให้เป็นเหมือนร่างที่เต็มไปด้วยสง่าราศีของพระองค์ พระองค์จะนำเรากลับบ้านไปอยู่กับพระองค์ชั่วนิจนิรันดร์ แต่ก่อนจะถึงวันนั้น พระองค์จะสถิตอยู่ในเราและให้เราสัมผัสได้ พระองค์จะทำให้เราเป็นยิ่งกว่าผู้ชนะ และจะไม่ยอมให้มีอะไรมาแยกเราออกจากความรักของพระองค์ แล้วเราควรจะตอบแทนยังไง แน่นอน เราควรที่จะสรรเสริญพระองค์ แต่เราต้องไม่ใช่แค่สรรเสริญด้วยปากเท่านั้น พระเจ้าอยากให้เรามีชีวิตที่บริสุทธิ์ อยู่ให้ห่างไกลจากสิ่งที่ชั่วร้าย เลวทราม เปราะเปื้อนและด่างพร้อย พระองค์อยากให้เราทำแบบนี้ ไม่ใช่เพื่อเราจะได้โอ้อวดได้ แต่เป็นการแสดงความรักและความเคารพยำเกรงต่อพระองค์ ในความต้องการสรรเสริญพระองค์นั้น ก็อย่าให้เราลืมว่า วิธีที่เยี่ยมที่สุดในการสรรเสริญพระองค์คือการแสวงหาพระองค์ด้วยชีวิตที่สะอาดหมดจดและบริสุทธิ์

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดาในสวรรค์ โปรดยกโทษให้กับข้าพเจ้าที่ได้ทำผิดบาปมากมาย โปรดล้างใจข้าพเจ้าให้สะอาดและโปรดทำลายป้อมปราการของซาตานในตัวข้าพเจ้าที่เกิดจากความผิดบาป โปรดเสริมกำลังให้ข้าพเจ้าเป็นผู้บริสุทธิ์ และยอมรับชีวิตของข้าพเจ้าเป็นเครื่องบูชาแห่งการสรรเสริญและขอบพระคุณพระองค์ ข้าพเจ้าขอถวายทั้งกายและจิตและทุกส่วนในชีวิตต่อพระองค์ อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น