اندیشه ها در مورد آیه امروز...

خدا قادر و مهیب است. او می تواند هر کاری که بخواهد، انجام دهد. و شگفت انگیزتر از این نیست که علاوه بر تمام کارهایی که می تواند انجام دهد، او میخواهد که یک کار را مخصوصاً به نحوی عالی به انجام برساند: او ما را برکت میدهد! خدا ما را با برکات مادّی، با برکات روحانی، با چیزهای بزرگ، با چیزهای کوچک برکت میدهد، او ما را با امید و ورای درد و رنج برکت میدهد، او ما را همین الآن و در آینده برکت میدهد، او ما را برکت میدهد...

دعای من

ای خدای سخی و پرفیض، متشکرم برای اینکه مرا بطرق گوناگون مبارک میسازی. خواهش میکنم که زندگی مرا بعنوان برکتی در زندگی سایرین و برای جلال خودت بکار ببری. در اسم عیسی دعای خود را به تو تقدیم میکنم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات