ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้านี่สุดยอดและยิ่งใหญ่จริงๆ พระองค์สามารถทำอะไรก็ได้ที่พระองค์อยากจะทำ ดังนั้น มันน่าทึ่งมาก ที่ในบรรดาทุกสิ่งที่พระองค์ทำได้ พระองค์เลือกที่จะรักและอวยพรเรา พระเจ้าอวยพรเราทั้งฝ่ายร่างกาย และฝ่ายจิตวิญญาณ พระองค์อวยพรเราทั้งในเรื่องใหญ่ๆ และในเรื่องเล็กๆ พระองค์อวยพรเราด้วยความหวัง พระองค์อวยพรเราเหนือความเจ็บปวด พระองค์อวยพรเราเดียวนี้และในอนาคต พระองค์อวยพรเราให้เกิดผลดีที่สุดสำหรับชีวิตนิรันดร์ (โรม 8:28) ดังนั้น เราจึงถวายเกียรติแด่พระองค์ด้วยใจยำเกรง ไม่ใช่อย่างขลาดกลัว แต่ด้วยความรักเคารพยิ่ง ให้เราจดจำถึงสิ่งยิ่งใหญ่ทั้งหมดที่พระองค์ได้ทำให้กับเรา

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ใจดีและเมตตา ขอบคุณพระองค์ที่อวยพระพรข้าพเจ้ามากมายในหลายๆด้านๆ โปรดใช้ชีวิตข้าพเจ้าที่จะเป็นพระพรให้กับคนอื่นๆ และนำสง่าราศีมาสู่พระองค์ด้วยเถิด อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น