ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้าทรงน่าครั่นคร้ามและยิ่งใหญ่ พระองค์สามารถทำอะไรที่พระองค์เลือกที่จะทำ ดังนั้นน่าอัศจรรย์ใจไหมครับที่ในบรรดาทุกสิ่งที่พระองค์ทำได้ พระองค์เลือกที่จะทำสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจงคือ พระเจ้าอวยพรเรา! พระเจ้าอวยพรเราด้วยสิ่งของ พระองค์อวยพรให้เราด้วยพรฝ่ายจิตวิญญาณ พระองค์อวยพรเรื่องใหญ่ๆ พระองค์อวยพรเเรื่องเล็กๆ พระองค์อวยพรเราด้วยความหวัง พระองค์อวยพรเราให้หายเจ็บปวด พระองค์อวยพรเราตอนนี้ ในอนาคต พระองค์อวยพรเรา ...

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้เมตตา ขอบพระคุณสำหรับการอวยพรข้าพระองค์ในหลายๆ อย่าง ขอทรงโปรดใช้ชีวิตของข้าพระองค์ที่จะเป็นพระพรให้กับคนอื่นๆ และเป็นสง่าราศีแด่พระองค์ได้ อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น