اندیشه ها در مورد آیه امروز...

«شکایت و همهمه نکنید!» ما بطور طبیعی این دو عمل را با پاکی و بی عیب بودن مرتبط نمیدانیم. پولس بطرز خارق العاده ای به فیلیپیان نزدیک بود و آنان را بخوبی میشناخت. او از ضعف ها و معایب ایشان آگاه بود. او همچنین از قدرت مخرب شکایت کردن و همهمه نمودن بر زندگی اجتماعی از مسیحیان فعال مطلع بود. بیایید امروز هشدار او را جدّی گرفته و به آن توجه کنیم، زیرا که شاهد بر فروپاشی کلیساها بوسیله روحیه منفی و بی تفاوتی فرهنگ حاضر در تمام عرصه ها هستیم.

دعای من

ای خداوند، مرا ببخش و از روحیه مباحثه و همهمه پاکم بساز. لطفاً با روحت مرا تقویت نما تا از گفتارم تنها برای برکت دادن و بنا نمودن استفاده کنم و نه برای نابود کردن یا دلسرد نمودن. در نام عیسی میطلبم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات