ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

"อย่าบ่นหรือโต้แย้ง!" ปกติแล้ว เราไม่โยงสิ่งเหล่านี้กับเรื่องความบริสุทธิ์และไร้มลทิน เปาโลมีความใกล้ชิดกับชาวฟิลิปปีเป็นพิเศษ และรู้จักพวกเขาดี เขารู้จุดอ่อนและข้อบกพร่องของชาวฟิลิปปี นอกจากนี้เขาก็ยังรู้จักอำนาจการทำลายล้างที่การบ่นและการโต้เถียงมีในชีวิตของชุมชนคริสเตียนที่สดใสด้วย ให้เราฟังคำเตือนของเขาในวันนี้นะครับ เหมือนเราเห็นคริสตจักรหลายคริสตจักรล้ม เพราะจิตวิญญาณเชิงลบและเหยียดหยามที่อยู่ในวัฒนธรรมสมัยใหม่มากมายนะครับ

คำอธิษฐาน

โอ พระเจ้า ขอทรงยกโทษให้ข้าพระองค์และชำระข้าพระองค์จากจิตวิญญาณที่ชอบโต้เถียงของข้าพระองค์ ขอทรงช่วยข้าพระองค์ด้วยพระวิญญาณของพระองค์ ที่ข้าพระองค์จะใช้คำพูดเพื่ออวยพรเท่านั้น และเป็นคำพูดที่เสริมสร้าง ไม่ทำลายหรือทำให้หมดกำลังใจ อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น