ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

"อย่าบ่นหรือโต้เถียงกันเลย" ปกติแล้ว เราไม่โยงสิ่งเหล่านี้กับเรื่องความบริสุทธิ์และไร้มลทิน เปาโลมีความใกล้ชิดกับชาวฟิลิปปีเป็นพิเศษ และรู้จักพวกเขาดี เขารู้จุดอ่อนและข้อบกพร่องของชาวฟิลิปปีดี นอกจากนี้เขายังรู้อีกว่าการบ่นหรือการโต้เถียงกันนั้นจะเป็นบ่อนทำลายสังคมคริสเตียนที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวาอีกด้วย ให้ฟังคำเตือนของเขาในวันนี้ เหมือนกับที่เราเห็นคริสตจักรหลายต่อหลายแห่งแล้ว ที่ล้มลง เพราะจิตวิญญาณที่มองโลกในแง่ร้ายและดูถูกเหยียดหยามกันที่เห็นได้เกลื่อนกลาดในสังคมเราทุกวันนี้ เราถูกเลือกมาให้ส่องสว่างในโลกแห่งความมืดของคนที่ไม่เชื่อและคนที่ไม่บริสุทธิ์ เหมือนกับดวงดาวที่ส่องประกายในท้องฟ้าอันมืดมิด ให้เราเตือนสติกันถึงข้อนี้ที่ว่า "พระบิดาแห่งฟ้าสวรรค์ผู้สร้างดวงดาวทั้งปวง ผู้ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเหมือนเงาของดวงดาวที่เคลื่อนไหวไปมา" (ยากอบ 1:16)

คำอธิษฐาน

ข้าแต่ พระเจ้า โปรดยกโทษและชำระข้าพเจ้า จากจิตวิญญาณที่ชอบโต้เถียง โปรดเสริมกำลังข้าพเจ้าด้วยพระวิญญาณของพระองค์ ที่ข้าพเจ้าจะใช้คำพูดเพื่ออวยพรและเสริมสร้างเท่านั้น ไม่ทำลายหรือทำให้หมดกำลังใจ อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น