اندیشه ها در مورد آیه امروز...

آیا شما در نور یا تاریکی قدم برمیدارید؟ آیا میتوانید مسیرتان را بوضوح ببینید، یا خودتان را در مسیری نامطمئن، لغزان میبیند؟ مسیح از ما می خواهد که او را با شجاعت پیروی کنیم. این طریق شاید همواره هموار نباشد، اما مقصد قطعی است، و راه شما می تواند یقین باشد. اما مهمتر از همه، شما به نور شب نیاز نداریدــــ شما مطمئن هستید که حتی در عمیق ترین تاریکی، شما نور او را دارید، تنها نوری که حیات را می بخشد.

دعای من

ای شبان مهربان و عالی، خواهش میکنم دلی امین و وفادار به من بده. من می خواهم حتی در عمیق ترین لحظات تاریکی و نومیدی بتوانم نورت را پیدا کنم و حیات تو را با دیگران درمیان بگذارم. در نام کسی که هرگز تاریکی نیست، عیسی نور عالم می طلبم.آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات