اندیشه ها در مورد آیه امروز...

خيلى از آدمها در طول زندگى در خواب هستند. آنها بحد كافى بيدار نيستند تا براستى زندگى كنند. اما ما قصد نداريم با زندگيمان چنين كنيم! ما زنده هستيم چون عيسى به اين جهان آمده است تا ما نه فقط حيات داشته باشيم، بلكه بدانيم كه چگونه بايد زندگى كنيم. از اينرو ما بايد هوشيار و خويشتندار باشيم. ما ميخواهيم كه كاملن زنده و فعال باشيم، چون ميدانيم كه بازگشت عيسى قطعى است و روز نجات و رهايى ما نزديك است.

دعای من

اى پدر آسمانى از گناهم در گذر، زيرا مواردى بوده كه من ضرورت زيستن براى مسيح را گم كرده ام. روح القدس را در من بكار بگير تا اشتياق مرا براى خدمتت برانگيزاند، با چشمانى گشاده و دلى متمركز بر امور آسمانى. من ميدانم كه تو توانايى و تو اين كار را انجام خواهى داد، تو انجام بده بيشتر از آنچه كه بخواهم يا در تصورم بگنجد، اما مرا بيدار كن تا براى جلال تو، روياها و تصورات بزرگترى داشته باشم. بنام عيسى ميطلبم. آمين.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات