ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

หลายคนเดินละเมอตลอดชีวิต พวกเขาไม่เคยตื่นจากฝันเพื่อมาใช้ชีวิตจริงๆเลย แต่เราจะไม่เป็นอย่างนั้น เราจะตื่นขึ้นมาเพราะรู้ว่าพระเยซูมาแล้ว และได้นำทั้งชีวิตและแบบอย่างในการใช้ชีวิตมาให้กับเราด้วย ดังนั้นเราจะตื่นตัวและมีสติควบคุมตนเอง เราจะตื่นตัวอย่างเต็มที่ เพราะรู้ว่าพระเยซูใกล้จะกลับมาแล้ว และวันแห่งความรอดและการช่วยกู้เราก็ใกล้มาถึงแล้ว

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดาในสวรรค์ โปรดยกโทษให้กับข้าพเจ้าที่บางครั้งก็ขาดสติไม่ได้อยู่เพื่อพระเยซู โปรดใช้พระวิญญาณบริสุทธิ์ในตัวข้าพเจ้าปลุกเร้าข้าพเจ้าให้เกิดความอยากที่จะรับใช้พระองค์ ด้วยตาใจที่เปิดกว้างและมีจิตใจที่จดจ่ออยู่กับสิ่งต่างๆที่ยิ่งใหญ่บนสวรรค์นั้น ข้าพเจ้ารู้ว่าพระองค์ทำได้และจะทำมากยิ่งกว่าที่ข้าพเจ้าจะขอหรือคิดได้ แต่โปรดปลุกเร้าข้าพเจ้าให้มีความฝันที่ยิ่งใหญ่ และมีจินตนาการถึงสิ่งที่ยอดเยี่ยมเพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์ อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น