اندیشه ها در مورد آیه امروز...

تولد عیسی در بیت لحم تصادفی نیست. خدای قادر مطلق سالها پیش بوسیله پیامبرانش، آنرا پیشگویی کرده بود. حتی رهبران مذهبی و حلقه به گوش هیرودیس می توانستند بگویند که مسیح در شهر دیرآشنای داود بدنیا خواهد آمد. تولد انسانی مسیح موعود در شهر پادشاه بزرگ ، شاعر، و شبان اسرائیل باید بوقوع می پیوست. این نقشه خدا بود. و در ضمن یادآور این حقیقت است که خدا کلامش را نگاه میدارد و به وعده هایش وفا میکند.

دعای من

ای خدای مهربان، تکمیل نقشه ها و وفا نمودن به وعده هایم را امری دشوار میبینم. این باعث میشود که نقشه های از پیش گفته شده تو که در پیچ و خمهای داستان عهد عتیق بازگو شده، برایم شگفت انگیز نماید. لطفاً روحت را در لحظات تاریک روحانی در زندگی من بکار گیر تا بیادم آورد که تو وعده هایت را عملی نموده و مرا به موقع نجات خواهی داد. خواهش میکنم به من صبر بده تا با امانت انتظار بکشم، و با شهامت زندگی کنم، برای اینکه نجات تو بطور کامل آشکار شود. به اسم عیسی دعا میکنم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات