ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

การเกิดของพระเยซูที่เมืองเบธเลเฮ็ม ไม่ได้เป็นเรื่องบังเอิญ พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ได้บอกล่วงหน้าไว้หลายปีก่อนหน้านี้ผ่านทางมีคาห์ผู้พูดแทนพระเจ้า แม้แต่พวกข้ารับใช้ด้านศาสนาของกษัตริย์เฮโรด ก็ยังบอกได้เลยว่าพระเมสสิยาห์จะมาเกิดในเมืองเก่าที่แปลกตาของกษัตริย์ดาวิด การเกิดเป็นมนุษย์ธรรมดาของพระเมสสิยาห์แห่งคำสัญญา ที่ว่าจะเกิดขึ้นในเมืองของกษัตริย์ดาวิดแห่งอิสราเอลผู้ยิ่งใหญ่ ผู้เป็นกวี และคนเลี้ยงแกะ ล้วนแต่เป็นแผนการของพระเจ้า ถึงแม้เมืองเบธเลเฮ็มจะดูกระจอกงอกง่อยก็ตาม แต่พระเยซูก็ได้มาเกิดที่เมืองนี้ เพื่อเตือนให้เรารู้ว่าพระเจ้ารักษาคำพูดและเติมเต็มสัญญาของพระองค์ที่จะอวยพรและปกป้องรักษาคนของพระองค์เพื่อพระเมสสิยาห์จะได้มาเกิด

คำอธิษฐาน

พระเจ้าที่เปี่ยมไปด้วยความรัก ข้าพเจ้ารู้ว่ามันยากมากที่จะทำตามแผนที่วางไว้และรักษาคำสัญญา ข้าพเจ้าอัศจรรย์ใจมาก ที่พระองค์เปิดเผยแผนงานของพระองค์ ตามที่ได้ทำนายไว้แล้วผ่านมาทางเรื่องราวมากมายในพันธสัญญาเดิม โปรดใช้พระวิญญาณของพระองค์ เพื่อเตือนสติข้าพเจ้าในช่วงที่ข้าพเจ้าตกอยู่ในความมืดมนฝ่ายจิตวิญญาณ ให้รู้ว่าพระองค์จะทำตามคำสัญญาของพระองค์ และจะนำการช่วยกู้มาทันเวลา โปรดให้ความอดทนกับข้าพเจ้าที่จะรอคอยอย่างสัตย์ซื่อ และมีชีวิตที่กล้าหาญ รอจนกว่าความรอดของพระองค์จะถูกเปิดเผยออกมาอย่างเต็มที่ อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น