اندیشه ها در مورد آیه امروز...

عيسى بدنيا آمد مثل هر بچه معمولى ديگر: زمان معين فرا رسيد، مادرش او را بدنيا آورد، در پارچه نرم( قنداق) پيچيده شده بود، و در يك گهواره نهاده شده بود. تنها فرقى كه با بچه هاى ديگر داشت اين بود كه او پسر خدا بود. گهواره او يك گهواره نوزاد نبود، بلكه جايگاه جمع آورى علوفه ذرت بود كه حيوانات از آن ميخوردند، اتاق او يك اصطبل بود، چون جايي برايش موجود نبود. تولد او نه تنها معمولى بود؛ بلكه استاندارد و حتى زير شرايط معمولى قرار داشت. آيا ميتوانيد تصورش را بكنيد؟ خداى قدوس و آفريننده تمام چيزها همچون يك نوزاد پا به جهان ما ميگذارد تا روش زندگى را همچون يكى از ما تجربه كند. چرا؟ چونكه او ما را دوست دارد و ميخواهد ما را به سرمنزل جاودانى پيش خود ببرد.عالى است! يك داستان عالى. عشقى عالى. خدايي عالى!

دعای من

اى خداوند، خداى قادر مطلق، من چگونه ميتوانم بتو نشان دهم كه هديه پسرت چقدر برايم باارزش است؟ من غرق شگفتى و خوشى شده ام كه تو مرا اينگونه بطور بينظيرى محبت نموده اى. لطفن تمجيد و ستايش مرا هم بخاطر خودت و هم بخاطر پسرت بپذير. اى پدر مهربان، حمد برتو بخاطر هديه غيرقابل توصيفت . بنام مسيح. آمين.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات