اندیشه ها در مورد آیه امروز...

پیام نجات خدا از همان ابتدای خلقت، نزد او بود. در واقع، کسی که خود پیام بود، خود خدا بود. یوحنا به ما مینویسد تا بدانیم که عیسی، کلمه خدا و پیام نهایی، از همان ابتدا با خدا بود. کسی که آب را به شراب تبدیل میکند، ۵۰۰۰ نفر را خوراک میدهد، و ایلعازر را از مردگان زنده میسازد، تا زمانیکه در بیت لحم بدنیا بیاید، ظاهر انسانیش را نشان نداد، اما او همواره قابل دسترس بوده است. او خدا با ما است، همانطور که متی میگوید( متی ۲۳:۱). او خدایی است که به ملاقات ما آمد همانطور که لوقا به ما میگوید(لوقا۱۶:۷). او پسر خدا است همانگونه که مرقس خاطر نشان میسازد(مرقس۱:۱). او کلام غایی و نهایی خدا است(عبرانیان۱:۱-۲)!

دعای من

ای پدر کمکم کن تا پیامت را بهتر بشناسم، چه کلام مکتوبت را و هم در زندگانی. خواهش من این است که در مورد عیسی و دل او برای مردم و عشق او به تو ای پدر، بیشتر به من یاد بدهی. باشد که او در قول، عمل، و انگیزه خداوند من باشد. به اسم عیسی دعا میکنم.آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات