اندیشه ها در مورد آیه امروز...

پیام خدا محدود به یک کتاب، یک نبوّت، یا یک طومار نبود. شکر خدا را! این پیغام، این کلمه، جسم و خون و استخوان بر خود گرفت! شکر بر نام خدای قادر مطلق! این پیام، این کلام، در دور دستها، قدوس غیر قابل دسترس باقی نماند. خداوند، خدای اسرائیل متبارک باد! او در جسم انسانی به نزد ما آمد، و برای ما، عشق، امید، رهایی، رحمت، نجات، خوشی... را به ارمغان آورد.

دعای من

ای خدای قادر مطلق، نام تو را تمجید می نمایم و آنرا برمی افرازم، نامی که برتر از جمیع نامهاست. عشق تو عظیم تر حجم تمام اقیانوس هاست. رحمت تو گسترده تر از تمام افلاک موجود در فضای شناخته شده ما است. فیض تو ماورای محاسبات است. شگفت انگیز بودن نجات تو با هیچ چیز قابل قیاس نیست. تشکر مرا بخاطر برکت دادنم با تمام این چیزها در عیسی بپذیر، کسی که به دنیای من قدم گذاشت و در آن زیست تا من در تو مسکن گزینم. در نام خداوند مسیح، تو را میستایم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات