ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

ఇశ్రాయేలు తనకు నమ్మకంగా ఉండాలని దేవుడు ఎంతో ఆశపడ్డాడు. గతంలో నమ్మకద్రోహం ఉన్నప్పటికీ, దేవుడు తన ప్రజలకు క్షమాపణలు ఇచ్చాడు మరియు వారు అతనితో సంబంధాన్ని తిరిగి పొందగలరని ఆశిస్తున్నాడు . దీన్ని చేయడానికి దేవుడు ఇంత నమ్మశక్యం కాని అధిక ధర చెల్లించడానికి సిద్ధంగా ఉంటే, మనం ఒకరితో ఒకరు కూడా అలా చేయకూడదా? కానీ, ఒక అడుగు ముందుకు వెళ్దాం; మొదట ఒకరికొకరు మరియు దేవునికి నమ్మకంగా ఉండండి!

నా ప్రార్థన

ప్రియమైన పరలోకపు తండ్రి , కరుణ గల దేవా , దయచేసి నాకు మరింత క్షమించే మరియు సున్నితమైన హృదయాన్ని ఇవ్వండి. అదనంగా, ప్రియమైన తండ్రీ, దయచేసి నేను మీకు మరియు ఇతరులకు చేసిన ప్రతిజ్ఞలు మరియు ప్రతిజ్ఞల నుండి తప్పుకోని నమ్మకమైన హృదయాన్ని నాకు ఇవ్వండి. యేసు నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change