ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้าอยากให้อิสราเอลซื่อสัตย์ต่อพระองค์ โดยมองข้ามความไม่ซื่อสัตย์ในอดีต พระเจ้าให้อภัยคนของพระองค์ และหวังว่าพวกเขาจะกลับมามีสายสัมพันธ์กับพระองค์อีกครั้ง ถ้าพระเจ้าเต็มใจยอมจ่ายราคาที่สูงลิ่วเพื่อทำอย่างนี้ คุณคิดว่า เราน่าจะทำอย่างเดียวกันนี้ต่อกันและกันด้วยไหม แต่ก่อนอื่นใดทั้งสิ้น ขอให้เราซื่อสัตย์ต่อกันและกัน และต่อพระเจ้าก่อน

คำอธิษฐาน

พระบิดาที่รัก ผู้สถิตบนสรวงสวรรค์ พระเจ้าแห่งความเมตตา โปรดให้ใจที่ให้อภัยและมีความเห็นอกเห็นใจมากขึ้น และยิ่งกว่านั้น พระบิดาที่รัก โปรดให้ข้าพเจ้ามีจิตใจที่ซื่อสัตย์ ที่จะไม่ผิดคำพูดและคำสาบานที่ข้าพเจ้าให้ไว้กับพระองค์และกับคนอื่นๆ อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น