ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

మన యజమానుని యొక్క చేతి స్పర్శ మన చుట్టూ ఉంది. మనము దానిని క్రమముగా , అందం మరియు అద్భుతమైన సృష్టిలో చూస్తాము. అంతరిక్షం యొక్క గొప్ప విస్తీర్ణం, దాని బిలియన్ల నక్షత్రాలు, మైక్రోస్కోపిక్ యొక్క అద్భుతమైన ప్రపంచంతో పాటు,ఇవన్నీ గొప్ప సృజనాత్మకత యొక్క క్రమానికి సాక్ష్యంగా ఉన్నాయి. దేవుడు తన వేలిముద్రలను తన ప్రపంచమంతటా ఉంచాడు, కాబట్టి అతను ఇక్కడ ఉన్నాడని మరియు తన చేతి పనిని విడిచిపెట్టడని మనం తెలుసుకోవచ్చు.

నా ప్రార్థన

ఓ దేవా, నీ సృష్టికి ధన్యవాదాలు. దాని అందం మరియు వైవిధ్యానికి ధన్యవాదాలు. మారుతున్న ఋతువులు మరియు వసంత సౌందర్యానికి ధన్యవాదాలు. కానీ అన్నింటికంటే ముఖ్యంగా, మీ జీవులకు మిమ్మల్ని మీరు కనపరచుకొనడానికి నిర్ణయించుకొన్నందుకు ధన్యవాదాలు. యేసు నామంలో ప్రార్థిస్తున్నాను . ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు