ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ฝีพระหัตถ์ของพระเจ้าอยู่รอบตัวเรา เราเห็นความเป็นระบบระเบียบ ความสวยงาม ความหลากหลาย พร่างพรายของสิ่งที่ทรงสร้าง จักรวาลอันกว้างใหญ่ไพศาล และดาวเป็นพันล้านดวง รวมทั้งโลกที่น่าทึ่งของสิ่งเล็กๆ ก็เป็นหลักฐานทั้งหมดถึงพระเจ้าผู้สร้างทุกสิ่งได้อย่างลงตัว พระเจ้าได้ทิ้งรอยนิ้วมือของพระองค์ไว้ทั่วทุกมุมโลก เพื่อให้เราสามารถรู้ว่าพระองค์อยู่ที่นี่และจะไม่ละทิ้งงานที่เป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์

คำอธิษฐาน

ข้าแต่ พระเจ้า ขอบคุณสำหรับการทรงสร้างของพระองค์ ขอบคุณสำหรับความงามและความหลากหลายของมัน ขอบคุณสำหรับการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลและความงามของฤดูใบไม้ผลิ แต่ที่สำคัญที่สุด ขอบคุณสำหรับการเลือกที่จะแสดงพระองค์เองให้กับเราผู้ที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นมาได้เห็น ในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น