اندیشه ها در مورد آیه امروز...

اثر دست استاد در اطراف ماست. ما آنرا در نظم، زيبايى، و گوناگونى آفرينش بغايت زيبا ميبينيم. فضاى بسيار بزرگ با ميلياردها ستاره، و جهان شگفت انگيز ذره بينى، همه و همه شاهدينى هستند بر وجود ناظم اين خلاقيت بزرگ. خدا اثر انگشتش را در همه قسمتهاى دنياى خودش بجا گذاشته تا ما بدانيم كه او اينجاست و كار دست خويش را ترك نخواهد كرد.

دعای من

خدايا تو را بخاطر آفرينشت، زيبايى و گوناگونى آن ميستايم. تو را بخاطر تغيير فصول و زيبايى بهار سپاس ميگويم. اما از همه مهمتر، سپاس براى اينكه تو انتخاب كردى كه خودت را بما، مخلوقات خودت نشان دهى. در نام عيسى. آمين.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات