ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

కోపం పెరగడం అనేది సంభవించనున్న ఒక పేలుడు వంటిది .త్వరలో గాని లేదా తరువాత, అది మన స్వంత జీవితంలో లేదా వేరొకరి జీవితంలోకి నిరాశ మిగులుస్తుంది . క్షమించమని మరియు రాజీపడమని యేసు మనకు నేర్పించాడు (మత్తయి 18). కోపం వంటి గుణముతో మనము సరిగా వ్యవహరించాలి. లేకపోతే దెయ్యం మనతో పాటు మన జీవితంలో ఇతరులను అవమానించుటకు దుర్వినియోగం చేయడానికి ఆ కోపమును ఉపయోగిస్తుంది. మీ జీవితంలో అతనిని అడుగు పెట్టనివ్వవొద్దు . మీరు అతనికి మీ జీవితంలో ఒక అంగుళం (2.54 సెం.మీ) ఇస్తే, అతను ఒక మైలు (1.61 కి.మీ) తీసుకుంటాడు !

నా ప్రార్థన

పరలోకంలో ఉన్న తండ్రీ, మీకు కోపం కలిగించే విషయాలపై కోపం తెచ్చుకున్న మా సామర్థ్యానికి ధన్యవాదాలు. దయచేసి ఆ భావోద్వేగాన్ని చెడును తిప్పికొట్టడానికి ఉత్పాదక మార్గాల్లో ప్రసారం చేయడానికి నాకు సహాయపడండి . ముఖ్యంగా ఆ కోపం మీ పిల్లలలో ఒకరి పై వ్యతిరేకంగా ఉన్నప్పుడు దయచేసి సయోధ్యకు నా హృదయాన్ని కదిలించండి . నీ పరిశుద్ధాత్మ శక్తితో, మీరు నన్ను క్షమించినట్లు క్షమించటానికి నాకు సహాయం చెయ్యండి. నా ప్రభువైన యేసు నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు