ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

การเก็บกดความโกรธเหมือนตั้งระเบิดเวลาไว้ ไม่ช้าก็เร็ว เดียวความคับข้องใจนั้นก็จะระเบิดออกมา และมันก็จะทำร้ายตัวเราเองหรือไม่ก็คนอื่น พระเยซูสอนให้เราให้อภัยและคืนดีกัน (มัทธิว 18) เราต้องกำจัดความโกรธให้หมดไป ไม่อย่างนั้น ซาตานก็จะใช้ความโกรธนั้นมาทำร้ายตัวเราหรือคนรอบข้าง ระวังให้ดี อย่าเปิดช่องให้กับซาตานแม้แต่นิ้วเดียว ไม่งั้นเดี๋ยวมันจะขยายไปเป็นศอก วีดีโอของ ToGather พูดถึงหัวข้อที่เราเรียนกันในวันนี้ คือเรื่องการควบคุมความโกรธ รวมถึงการทำศีลระลึกด้วย ซึ่งมีพลังและเป็นพระพรมาก โดยเฉพาะการต่อสู้กับความโกรธ หรือคำพูดที่ใช้ตอนโกรธ คุณสามารถเข้าไปรับชมรับฟังได้ มีทั้งเพลงนมัสการด้วย ที่ ToGather.Church ขอพระเจ้าอวยพรครับ

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดาผู้สถิตบนสรวงสวรรค์ ขอบคุณที่ให้เราโกรธได้ในสิ่งที่ทำให้พระองค์โกรธ โปรดช่วยข้าพเจ้าให้ใช้อารมณ์ ไปในทางที่สร้างสรรเกิดประโยชน์ และโปรดช่วยให้ข้าพเจ้ารังเกียจความชั่ว โปรดปลุกจิตสำนึกของข้าพเจ้าให้อยากที่จะคืนดีกัน โดยเฉพาะกับลูกคนอื่นๆของพระองค์ ด้วยฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ โปรดช่วยให้ข้าพเจ้ายกโทษให้กับคนอื่นเหมือนกับที่พระองค์ทำกับข้าพเจ้า อธิษฐานในนามของพระเยซู องค์เจ้าชีวิตของข้าพเจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น