ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

మనము కొన్నిసార్లు చాలా వెర్రివాళ్ళం కదా! మనము ఏమి చేసామో మరియు మనము ప్రభువుకు తెలియకుండా ఏమి ప్లాన్ చేస్తున్నామో దాచడానికి ప్రయత్నిస్తాము. వాస్తవానికి మనలను మనమే వెర్రివారిని చేసుకుంటున్నాము. మొదటిగా తెలుసుకోవలసినది ఏమిటంటే , దేవుడు మన ప్రణాళికలను తెలుసుకోవడం మరియు మన చర్యలను చూడటం అనేది ఒక భయము కలిగించే విషయము, కానీ కొంత సమయము ఆలోచించాక తెలిసింది , దేవుడు మన ఉద్దేశ్యాలు మరియు ఆలోచనలతో సహా ప్రతిదీ చూడటం మంచిది కాదా? ఇది న్యాయం జరిగేవిధముగా చేయబడుతుందని మనకు భరోసా ఇస్తుంది మరియు మా వైఫల్యాలకు మాత్రమే కాకుండా, మన ఉద్దేశాలను బట్టి మన గందరగోళాలను అంచనా వేయటముజరుగుతుంది ! ఆ పైన, మనకు హాని చేయటానికి పన్నాగం చేసే వారు దేవునికి సమాధానం చెప్పవలసి ఉంటుంది మరియు ఇతరులతో మన పోరాటమనే " పోటీలో స్కోరును పరిష్కరించడం" లేదా "స్కోర్ సమానము "చేయడము గురించి మనం ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు.

నా ప్రార్థన

నా ప్రణాళికలు మరియు ఆలోచనలను మీ నుండి దాచడానికి ప్రయత్నించినప్పుడు నన్ను క్షమించు. నాలో క్రొత్త మరియు పరిశుభ్రమైన హృదయాన్ని సృష్టించండి, తద్వారా నా హృదయంలో ఏమి జరుగుతుందో మీకు తెలియదని నేను భయపడను. మీ ఆత్మ యొక్క శక్తి ద్వారా, మీ ￰స్వభావమును కోరుకునేలా నా ఆత్మను కదిలించండి మరియు నా జీవితంలో మీ ఉనికి కోసం ఎంతో ఆశగా ఉండండి. నేను మీ మహిమకు అంకితమై, మీ రాజ్యానికి సేవ చేయాలనుకుంటున్నాను. యేసు నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు