ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

บางครั้งเราก็ทำตัวโง่มากนะ เราพยายามแอบซ่อนสิ่งที่เราทำและสิ่งที่เราวางแผนจากองค์เจ้าชีวิต ใช่แล้ว เรากำลังหลอกตัวเองอยู่ ถ้าดูเผินๆ การที่พระเจ้ารู้แผนการของเราและเห็นการกระทำของเรา มันทำให้เราเกิดความหวาดกลัวและเสียขวัญ แต่เมื่อคิดดูดีๆ มันเข้าท่ามากเลยไม่ใช่หรือ ที่พระเจ้าจะเห็นทุกอย่าง รวมถึงแรงจูงใจและความคิดของเราด้วย เพื่อพระองค์จะได้ตัดสินเราอย่างยุติธรรมไง และความผิดพลาดของเราก็จะประเมินจากแรงจูงใจ ไม่ใช่ดูแค่ความล้มเหลว ยิ่งกว่านั้น ยังหมายถึงว่าผู้ที่วางแผนจะทำร้ายเราจะต้องตอบต่อพระเจ้าด้วย เราจะได้ไม่ต้องวุ่นวายกับการคิดที่จะ "เอาคืน" หรือ "แก้แค้น"

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดา โปรดยกโทษให้กับข้าพเจ้าด้วยที่คิดจะซ่อนแผนการและความคิดต่างๆจากพระองค์ โปรดสร้างจิตใจที่ใหม่และสะอาดให้กับข้าพเจ้า เพื่อจะได้ไม่ต้องกลัวว่าพระองค์จะรู้สิ่งที่ข้าพเจ้าคิดอยู่ในใจ ด้วยอำนาจของพระวิญญาณของพระองค์ โปรดฟื้นฟูจิตวิญญาณของข้าพเจ้า ให้อยากที่จะเป็นเหมือนพระองค์ และอยากที่จะสัมผัสพระองค์ในชีวิต ข้าพเจ้าตั้งใจที่จะอุทิศตัวเพื่อสง่าราศีของพระองค์ และเพื่อรับใช้อาณาจักรของพระองค์ อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น