اندیشه ها در مورد آیه امروز...

ما بعضی اوقات خیلی احمق هستیم! اینطور نیست؟ ما تلاش میکنیم کاری را که انجام داده ایم و نقشه هایی را کشیده ایم، از خدا پنهان کنیم. البته که ما فقط داریم خودمان را گول میزنیم. در نگاه اول، دانش خدا از نقشه ها و نگرش او به اعمال ما تهدید کننده هستند. اما بعد از گذشت اندک زمانی، وقتی که به کل قضیه فکر میکنی، می بینی که این چقدر خوب است که خدا همه چیز را، از جمله انگیزه ها و افکار ما را میبیند. آیا اینطور نیست؟ این حقیقت، تضمین کننده اجرای عدالت است و اینکه خرابکاری های ما بر اساس انگیزه های و نه فقط شکست های ما، مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت! بعلاوه، به این معنا است که آنهایی توطئه می چینند که به ما ضرر بزنند، باید به خدا پاسخگو باشند، و ما نباید نگران« تلافی کردن و انتفام کشیدن متقابل» یا«مساوی کردن با آنها» باشیم.

دعای من

ای پدر مرا بیامرز، برای زمانهایی که تلاش کرده ام تا نقشه ها و افکارم را از تو مخفی بدارم. در من دلی تازه و پاک بیافرین تا از تو بخاطر آگاهی ات از آنچه که در اندرونم میگذرد، نهراسم. با قدرت روحت، روح مرا به حرکت درآور تا طالب شخصیت تو و حضورت در زندگی ام باشم. من می خواهم خود را وقف جلال تو و خدمت در ملکوت تو کنم. در اسم مسیح دعا میکنم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات